onsdag 19. mars 2008

Dikt til de Levende

Søte Anni hadde satt dette på pulten min i morges før jeg kom på jobb - et lys og et kort med et fint dikt ♥

Når jeg er borte, gråt litt over meg
Tenk på meg av og til - men ikke for ofte
Det er ikke godt for deg og dine nærmeste
å la tankene dvele for lenge ved døden.
Tenk på meg slik jeg var i noen
lykkelige stunder i livet
Fremkall minnene - men ikke for lenge
La meg være i fred slik
jeg skal la deg være i fred.
Når du lever skal dine
tanker være i livet.

Ingen kommentarer: